Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Studenci

Koło naukowe IBIZA

Koło naukowe IBIZA swoją nazwę wywodzi od skrótu Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania. Zrzesza głównie studentów zarządzania, jest jednak otwarte także dla studentów innych kierunków studiów, którzy chcą się zaangażować w działalność na rzecz środowiska studenckiego. 

Koło istnieje od marca 2020 r. Celem jego działalności jest integracja środowiska studenckiego, działanie na rzecz rozwoju jego członków, wymiana myśli i poglądów oraz zgłębianie i rozpowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania oraz dziedzin pokrewnych. 

Członkowie koła angażują się w akcje charytatywne oraz współpracują z innymi kołami naukowymi. W planach mają także organizację spotkań z praktykami i teoretykami z dziedziny zarządzania, a także publikację pracę naukowych i popularno-naukowych swoich członków.

Przewodniczącą koła jest Katarzyna Naczk, a jego opiekunem naukowym mgr Michał Olejniczak z Katedry Zarządzania. 

 

Kontakt
e-mail: kolo.zarzadzanie2020@gmail.com
Facebook: Koło Naukowe Studentów Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku | Facebook
Instagram: https://www.instagram.com/ibiza_kolo_naukowe_ap/?igshid=pmf5urhc4av5

Znajdziesz nas tutaj