Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Studenci

Współpraca międzynarodowa

Wspólne badania naukowe, staże naukowe, wymiana studentów – to tylko niektóre z efektów prowadzonej przez Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania intensywnej współpracy akademickiej z zagranicznymi uczelniami wyższymi. 

Początki tej współpracy sięgają 2013 r., kiedy podpisano porozumienia o współpracy z Wyższą Szkołą Studiów Europejskich i Regionalnych w Czeskich Budziejowicach oraz słowacką Wyższą Szkołą Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach. W kolejnych latach systematycznie zwiększała się liczba partnerów. Obecnie Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania współpracuje z siedmioma uczelniami wyższymi z Europy Środkowo-Wschodniej. 

Współpraca ta obejmuje m.in. prowadzenie wspólnych prac naukowo-badawczych i eksperckich, przygotowanie oraz wydawanie wspólnych prac naukowych, organizację konferencji, sympozjów i seminariów, a  także kursów i studiów podyplomowych. Owocem tej współpracy są także staże naukowe dla nauczycieli akademickich oraz wymiana studentów.

 

Partnerzy zagraniczni Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej:

 • Wyższa Szkoła Studiów Europejskich i Regionalnych w Czeskich Budziejowicach (Czechy)
 • Narodowy Uniwersytet Obrony Cywilnej w Charkowie (Ukraina)
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach (Słowacja)
 • Berdiański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny (Ukraina)
 • Katedra Filologii Romano-Germańskiej Ługańskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki (Ukraina)
 • Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (Czechy)
 • Akademia Korpusu Policji w Bratysławie (Słowacja)
 • Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy (Czerniowce, Ukraina)
 • Narodowy Uniwersytet Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie (Ukraina)
 • Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska (Ukraina)
 • Centrum Badań Społecznych, Uniwersytet w Daugavpilsie (Łotwa)
 • Uniwersytet w Szumen (Bułgaria)
 • Uniwersytet w Salerno (Włochy)
 • Akademia Policji Republiki Czeskiej w Pradze (Czechy)
 • Narodowy Uniwersytet Nafty i Gazu w Iwano Frankowsku, (Ukraina)
 • Volynski Narodowy Uniwersytet im. Lesi Ukrainki , Ukraina
 • Pan-European University (Praha, Czechy)

Znajdziesz nas tutaj