Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Studenci

Studia nad Bezpieczeństwem

Czasopismo Studia nad Bezpieczeństwem, jest rocznikiem, które publikuje oryginalne wyniki badań w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie.

Czasopismo jest wydawane przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach zeszytów naukowych.
Tematyka czasopisma poświęcona jest bezpieczeństwu narodowemu i międzynarodowemu w obszarach: społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa, teoria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, inżynieria bezpieczeństwa, edukacja dla bezpieczeństwa.

Czasopismo ma charakter otwarty, czyli mogą w nim zamieszczać artykuły autorzy z ośrodków krajowych i zagranicznych. Czasopismo może drukować teksty studentów, jeżeli spełniają kryteria artykułu naukowego.

Zeszyty czasopisma wydawane są zgodnie z zasadami etyki wydawniczej oraz wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethicspublicationethics.org

Strona internetowa czasopisma w systemie Open Journal System (OJS): zeszyty-bn.apsl.edu.pl
Strona www czasopisma: snb.apsl.edu.pl

Facebook: Czasopismo.SnB

Znajdziesz nas tutaj