Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Studenci
VI OKN - Współczesny człowiek wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni

VI OKN - Współczesny człowiek wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

oraz

FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT RADA REGIONU ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SZCZECINIE

zapraszają na

VI OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK  WOBEC ZAGROŻEŃ W CYBERPRZESTRZENI

Aspekty techniczne

Innowacyjne narzędzia IT kreacji rzeczywistości społecznej

 

Słupsk  dnia 23 - 24 listopada 2021 r.

 

Zakres tematyczny konferencji:

Aspekty techniczne

 • Cyberbezpieczeństwo i nowe technologie – aspekty techniczne
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI)
 • Modelowanie i animacja 3D w inżynierii odwrotnej
 • Nowoczesne technologie ochrony w cyberprzestrzeni

 Innowacyjne narzędzia IT kreacji rzeczywistości społecznej

 • Aspekty społeczne funkcjonowania cyberprzestrzeni
 • Ochrona informacji w sieci globalnej
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
 • Diagnostyka i terapia cyberpatologii
 • Nowe media – technologie cyfrowe

Rejestracja:

www.cyber.slupsk.pl

 

“Rejestracja”. Ostateczny termin rejestracji uczestników upływa 20 października 2021 roku.

Informacje dotyczące:

 • Publikacji pokonferencyjnej,
 • Opłaty konferencyjnej,
 • Ważnych terminów,
 • Kontaktu

 znajdują się w poniższym pliku.

 

Znajdziesz nas tutaj