Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Studenci
Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

W dniach 22 i 23 listopada 2022 r. w Kaliszu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prakseologia Współdziałania Podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych”, zorganizowana przez Akademię Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

biorący udział w tym wydarzeniu mieli niewątpliwą przyjemność wysłuchania wystąpień, oscylujących w znacznej mierze wokół rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Artykułowano poglądy o aktualnych wyzwaniach i zagrożeniach w obszarze bezpieczeństwa, porządku publicznego i zarządzania kryzysowego wraz z przedstawieniem „dobrych praktyk” z zakresu sprawności przyjętych rozwiązań i kierunków działań podmiotów o charakterze wojskowym, policyjnym i cywilnym. Prezentowano również racjonalne oraz naukowo uzasadnione koncepcje organizacyjno-funkcjonalne i techniczne, przyczyniające się wydatnie do zwiększenia skuteczności użycia i działania sił i środków w bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, czego najlepszym dowodem były interesujące i niejednokrotnie burzliwe dyskusje.

 

Znajdziesz nas tutaj