Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Studenci
Nowa publikacja w Katedrze Socjologii i Politologii

Nowa publikacja w Katedrze Socjologii i Politologii

„Młodzież w sieci. (Nie)bezpieczna komunikacja w Internecie” to najnowsza publikacji prof. dr hab. Iryny Suriny i dr Małgorzaty Chrzanowskiej-Gancarz z Katedry Socjologii i Politologii.

W świecie wirtualnym młodzi ludzie dość często poszukują sposobów na rozwiązanie swoich problemów, szukają przestrzeni wolnej od inwigilacji dorosłych, tworzą wspólnoty i budują nowe relacje. W monografii uwaga została skupiona na destrukcyjnej komunikacji za pomocą mediów elektronicznych oraz negatywnym wpływie Internetu na zmianę świadomości i internalizację nowych wzorów zachowania współczesnej młodzieży. 

Autorki starają się wykazać, iż brutalizacja życia, którą przesycony jest Internet, połączona z anonimowością i bezrefleksyjnością młodych użytkowników współczesnych mediów, coraz powszechniej objawia się internalizacją zaburzonego systemu wartości i przyjęcia zupełnie nowej i jakże niebezpiecznej perspektywy rzeczywistości. Wspólnoty młodzieżowe stają się hybrydowe, łącząc cechy społeczności w przestrzeni realnej i wirtualnej. W społecznościach sieciowych, jak i w rzeczywistych sieciach komunikacji niemalże nieustannie pojawia się nowe wyzwania, większość z których okazuje się bardzo niebezpieczna.

Znajdziesz nas tutaj