Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Studenci
Nowa książka badacza z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego

Nowa książka badacza z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego

„Psychospołeczne aspekty zachowań ryzykownych młodzieży szkolnej w kontekście bezpieczeństwa i profilaktyki” – to nowa publikacja dra Wojciecha Piestrzyńskiego z Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którą napisał wspólnie z dr. Dariuszem Sarzałą z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Publikacja przybliża zagadnienie zachowań ryzykownych, zarówno ich przyczyn jak i negatywnych skutków. Przedstawia także dotychczasowe wyniki badań w tym zakresie oraz wybrane teorie naukowe odnoszące się do tej problematyki.  

Autorzy zaprezentowali w monografii także własne wyniki badań przeprowadzonych na uczniach w wieku 11-15 lat poświęcone ustaleniu różnic zachodzących w poczuciu bezpieczeństwa, odpowiedzialności i postaw respondentów wobec szkoły. Ich efektem jest wskazanie czynników mogących skutecznie neutralizować negatywne działanie ryzyka, a także zwiększać poczucie bezpieczeństwa i ogólną odporność nastolatków na tego rodzaju zachowania. 

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. 

Znajdziesz nas tutaj