Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Studenci
KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Zakład Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz studenci kierunku INŻYNIERIA CYBERPRZESTRZENI zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego do udziału w konkursie "BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI".

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na tematykę bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, umiejętnego korzystania z zasobów Internetu, wyszukiwania wartościowych treści, a także na kwestie związane z przejawami cyberprzemocy i przestępstwami dokonywanymi w Sieci. 
Laureaci konkursu wezmą udział w specjalistycznych warsztatach z obszaru bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz otrzymają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe. Szczegółowy przebieg konkursu wraz z regulaminem zostanie opublikowany wkrótce. Serdecznie zapraszamy do udziału. 

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa pomorskiego
BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI

Zakład Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz studenci kierunku INŻYNIERIA CYBERPRZESTRZENI wraz z Komendą Miejską Policji w Słupsku zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego do udziału w konkursie poświęconemu bezpieczeństwu w sieci. 
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na tematykę bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, umiejętnego korzystania z zasobów Internetu, wyszukiwania wartościowych treści, a także na kwestie związane z przejawami cyberprzemocy i przestępstwami dokonywanymi w Sieci. 
Do przeprowadzenia konkursu zostanie wykorzystana platforma e-learningowa Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej. Uczestnicy Konkursu będą mieli do rozwiązania test wiedzy. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego z Uczestników równej liczby punktów, o kolejności decyduje łączny czas potrzebny danemu Uczestnikowi na udzielenie odpowiedzi. Wygrywa Uczestnik, który zdobędzie najwięcej punktów i którego łączny czas odpowiedzi na wszystkie pytania będzie najkrótszy (przy równiej liczbie punktów). Przed przystąpieniem do właściwego etapu konkursu uczestnicy będą mieli szansę na praktyczne zapoznanie się z działaniem platformy i wykonanie próbnego testu. 
Laureaci konkursu wezmą udział w specjalistycznych warsztatach z obszaru bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz otrzymają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe. Sponsorem nagród pieniężnych jest firma KSERO SERWIS ze Słupska zajmująca się dystrybucją kserokopiarek. 
Dodatkowo, szkoła, której przedstawiciel zajmie 1 miejsce w konkursie otrzyma urządzenie wielofunkcyjne o wartości ok. 3.000 zł. 
NAGRODY:
1 miejsce – 1500 zł + udział w specjalistycznych warsztatach + urządzenie wielofunkcyjne dla szkoły (o wartości ok. 3000 zł)
2 miejsce – 1000 zł + udział w specjalistycznych warsztatach
3 miejsce – 500 zł + udział w specjalistycznych warsztatach
4-10 miejsce – nagrody rzeczowe + udział w specjalistycznych warsztatach
Nagrody będą do osobistego odbioru na oficjalnej gali podsumowującej konkurs, która odbędzie się w pierwszej połowie czerwca. Dokładny termin oraz harmonogram oficjalnego podsumowania konkursu zostanie opublikowany wkrótce. 
KLUCZOWE TERMINY:
Przyjmowanie zgłoszeń szkół do udziału w Konkursie wraz z listą uczniów: do 23 maja 2022 r.
Próbny test na platformie: 30.05.2022 r. 
Test konkursowy na platformie: 31 maja 2022 r. godz. 11.00
Poniżej znajduje się Regulamin Konkursu oraz Formularz Zgłoszeniowy, który należy wypełnić, zeskanować i przesłać na adres: mateusz.nitka@apsl.edu.pl w terminie do 23 maja 2022 r.

Znajdziesz nas tutaj