Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Studenci
Czwarta obrona doktoratu zakończyła się sukcesem

Czwarta obrona doktoratu zakończyła się sukcesem

Rada Dyscypliny Naukowej Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku przyznała stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie mgr. Mariuszowi Sokołowskiemu, który przygotował dysertację „Tożsamość zawodowa funkcjonariuszy Policji a jakość funkcjonowania systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie małopolskim”.

Publiczna obrona doktoratu odbyła się 16 listopada 2022 r., w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania. Promotorem pracy był dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP, a promotorem pomocniczym dr Józef Pruchniak. Pracę doktoranta wnikliwej recenzji poddali prof. dr hab. Andrzej Misiuk z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Marek Bodziany, prof. Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

 

 

Znajdziesz nas tutaj