Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Studenci
30 marca 2022 r. w auli IBiZ odbyło się spotkanie organizacyjne dla studentów uczestniczących w szkoleniu podstawowym i podoficerskim Legia Akademicka

30 marca 2022 r. w auli IBiZ odbyło się spotkanie organizacyjne dla studentów uczestniczących w szkoleniu podstawowym i podoficerskim Legia Akademicka

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania, wzorem lat poprzednich realizuje w bieżącym roku akademickim projekt szkoleniowy pn. „Legia Akademicka”. Projekt ten kierowany jest do studentów, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o dalszej służbie zawodowej.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części – teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna realizowana jest w trakcie studiów przez uczelnię w formie szkoleń w trybie zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym. Część praktyczna (ćwiczenia wojskowe), organizowana jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej po zakończeniu szkoleń.

W dniu 30 marca 2022 r. w Auli Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej odbyło się spotkanie organizacyjne dla studentów uczestniczących w szkoleniu podstawowym i podoficerskim Legia Akademicka.

W zebraniu wzięli udział zaproszeni oficerowie:

Kmdr por. Dariusz Grzela – Szef Sztabu 7 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej z Gdańska;

Ppłk Bogusław Haftka - Dowódca 73 batalionu Lekkiej Piechoty WOT ze Słupska;

Mjr Grzegorz Wojewoda – Szef Wydziału Wojskowej Komendy Uzupełnień ze Słupska;

Rafał Olewnik – koordynator Legii Akademickiej z WKU w Słupsku;

St. chor. sztab. Łukasz Kuliński z Dowództwa 73 bpl ze Słupska;

oraz nauczyciele akademiccy odpowiedzialni za organizację przebiegu szkolenia.

Organizatorzy oraz zaproszeni goście przybliżyli studentom programy szkoleniowe oraz przebieg szkolenia teoretycznego w Uczelni i jednostce patronackiej oraz szkolenia praktycznego w jednostkach wojskowych. Odpowiadali również na liczne pytania studentów związane z realizacją projektu Legia Akademicka.

Prace zespołu organizacyjnego koordynuje mgr inż. Eugeniusz Kołpaczyński z Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania.

Dodatkowe informacje można uzyskać również na stronach internetowych:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/legia-akademicka--v-edycja-projektu

https://wszwgdansk.wp.mil.pl/pl/

https://wkuslupsk.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/spotkanie-informacyjne-inaugurujace-v-edycje-programu-legia-akademicka/

https://www.zostanzolnierzem.pl

Do pobrania:

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj